Gosia

Sexy young girl feet

Name: Gosia

Height US/EU: 5'4" / 164

Shoe size US/EU: 8.5 / 39

Year of Birth: 1992

Photoshots

Gosia barefoot winter

Gosia in bedroom

Gosia on stairs

Gosia - mirror

Gosia on carpet

Gosia in white girls' room

Gosia on white carpet

 

Videoshots